Şirketin, tedarik zincirinin yönetiminden, üretimine, satışına, insan kaynaklarına kadar tüm konularını kapsayacak bir atılımlar içindedir. Yalnız kurulu olan kuruluşlara değil, kurulmakta olan, başlangıç noktasında olan girişimlere de destek olacak tüm bilgi, tecrübe, yöntem ve metotları geliştirmiştir.
 
Yalın Enstitü TURQUALITY 1. Grup Danışman listesindedir; danışmanlık bedelinin %50’si TURQUALITY ve Marka Desteği kapsamında devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu çerçevede şu anda 8 firma ile TURQUALITY kapsamında çalışılmaktadır.
 
Hâlihazırda 60 civarında firma ile Yalın Dönüşüm proje çalışmalarına devam etmekteyiz. Yalın Enstitü, gerçekleştirdiği proje ve eğitimlerle, her tür kaynak kullanımını, israfı yok ederek iyileştirmek ve kaliteli, uygun maliyetli ürün ve hizmetlerin müşterinin istediği zamanda sunulmasını sağlamak amacındadır. Artan verimlilik / üretkenlik, enerji tasarrufu, üretim ve nakit dönüşünde süre kısalmaları vb. sonuçlarla daha az maliyetli, daha esnek ve daha hızlı şirketler ortaya çıkmakta ve bu da rekabetçiliği arttırmaktadır. “TEKNOLOJİ – İNOVASYON – ARGE” Yönetimi ve Yeni Ürün Geliştirme projeleri ile işletmelerin ileriye dönük teknoloji çalışmalarına destek olmaktayız.
 
Ayrıca yeni oluşturduğumuz ve Türkiye’nin yetiştirdiği en deneyimli kişilerden oluşan ekibimiz ile strateji oluşturma, stratejik ve uygulamalı pazarlama konularında firmalara destek olmaktayız.
 
Yalın Enstitü’nün tüm çalışmaları, çalıştığı firmaların sürdürülebilir büyümesine ve paydaşlarının memnuniyetinin artmasına yönelik olmaktadır. Yalın Enstitü bu amaçla eğitim, proje danışmanlığı, araştırma, seminer ve konferanslarla “yalın düşünceyi” aktarmaktadır. Misyonunu gerçekleştirmek için üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları, meslek örgütleri ve diğer araştırma kuruluşları ile işbirlikleri kurmaya da özen göstermektedir.
 
Üretimde olduğu gibi, Yeni Ürün Geliştirme, Organizasyon ve İK, Lojistik, Hizmet, Satış ve Pazarlama, Perakendecilik ve Bayi ağlarında da çalışmalar yapılmaktadır.
 
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız faaliyetlere ilaveten Türkçe olarak Yönetim, Yalın Teknikler ve Uzmanlık konularında 18 kitabı Türkçe olarak müşterilerimizin hizmetine sunmaktayız.
 
İŞBİRLİKLERİMİZ
 
LEAN GLOBAL NETWORK (LGN)
 
Yalın Enstitü Türkiye, LGN yönetim kurulu üyesidir.
 
LGN, Amerika başta olmak üzere Dünya’nın çeşitli yerlerinde kurulu olan 16 ülkedeki Yalın Enstitülerin oluşturduğu “çatı” organizasyondur.
 
LGN’in amacı enstitüler arasındaki işbirliğini arttırmak ve sürekli hale getirmek, en son ve başarılı olmuş şirket projelerinin anlık olarak takip edilmesini sağlamak, böylece verimlilik ve üretkenlik arttıran, nakit dönüşünü kısaltan, en yeni bilgi, usul ve yöntemleri paylaşmaktır.
 
www.leanglobal.org
 
JMA CONSULTANT ( ESKİ ADI İLE JIPM-S )
 
JMA Consultant, dünya çapında TPM konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. TPM’in Türkiye’de geliştirilmesi ve Japonya’ya teknik gezilerin düzenlenmesinde Yalın Enstitü ile çözüm ortağıdır.
 
www.tpm.jipms.jp
 
HIDA ( ESKİ ADI İLE AOTS )
 
1959 yılında Japon Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığının nezdinde kurulan HIDA, Japonya’da kurulan ilk özel teknik işbirliği organizasyonudur. Uluslararası teknik işbirliğini teşvik etmeyi ve ikili ekonomik ilişkileri arttırmayı hedefleyen HIDA, kuruluşundan bugüne kadar hem Japonya’da hem de Japonya dışında düzenlediği eğitim programları ile toplam 122.000 kişiye eğitim vermiştir. Yılda 5.000 kişiyi eğitim programlarına dâhil eden HIDA, uluslararası yaygınlığını, dünyanın 43 ülkesinde, bu eğitimlere katılmış olan gönüllülerin kurmuş olduğu 70 Mezunlar Derneği (Alumni Society) aracılığıyla sağlamaktadır.
 
www.hidajapan.or.jp/hida/en
 
Yalın Enstitü, Türkiye AOTS Kursiyerler Derneği’nin faaliyetlerini desteklemektedir.
 
www.aots.org.tr
 
TEC (TOYOTA ENGİNEERİNG CORP.)
 
Toyota Üretim Sistemi (TÜS) ve şirket gelişimi konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti veren bir Japon firması olan TEC ile Yalın Enstitü arasında Japonya’ya eğitim gezileri düzenlenmesi konusunda işbirliği anlaşması vardır.
 
www.toyota-engineering.co.jp/english
 
TURQUALITY
 
Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Yalın Enstitü, misyonu “Güçlü global markaları geliştirerek ülkemizin ihracatını artırmak ve geliştirilen Türk markaları eliyle ‘Türk Malı’ imajını ve Türkiye’nin itibarını güçlendirmek” olan Turquality programında akreditasyona sahip eğitim ve danışmanlık firmasıdır. Turquality üyesi firmalar hizmetlerimizden %50 Turquality desteği almaktadırlar.