Beyond Heroes – Sağlık Sektörü İçin Yalın Yönetim Sistemi

 40,00


Beyond Heroes kitabı sağlık hizmetinde çarpıcı iyileştirmeleri başarmak için gerekli liderlik sistemini ortaya koyan bir kitap.

Beyond Heroes pratik yaklaşımlar, rehberlik ve gerçek dünya örnekleriyle soyut kavramları anlaşılır kılıyor ve yalın yönetim sisteminin nasıl uygulanabileceğini gösteriyor. Ayakta takım toplantıları, Saydamlık, İş Standartlarını Yönetme, Performans Tabloları, Doktorların İş Performans Sistemindeki rolü gibi yalın sistemin bileşenlerini irdeliyor.

Sağlık Yönetimi Uzmanı ve ABD’deki ThedaCare Hastanesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Kim Barnas tarafından kaleme alınan Beyond Heroes kitabında ThedaCare’nin yalın düşünceyi ve Toyota Üretim Sistemi ilkelerini nasıl uyguladığı gösteriliyor. Beyond Heroes kitabı, hasta bakım sürecinin nasıl iyileştirildiği, atıkların nasıl azaltıldığı ve nasıl daha güvenilir hale gelindiği anlatılıyor. Beyond Heroes kitabında ThedaCare Sistemi’ni uygulayan başka hastanelerin deneyimleri de paylaşılıyor.

7 adet stokta